Kinh tế Việt Nam và khó khăn thách thức đến từ biển cả

0
1074

Xu hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam đang dần định hướng sang các ngành kinh tế biển. Bên cạnh những thuận lợi trong phát triển nền nước mình, chúng ta còn phải đối mặt với những khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế biển như sau:

1. Khó khăn trong phát triển nền kinh tế biển

– Nền kinh tế Việt Nam: Cơ sở vật chất chưa đảm bảo chất lượng

Vấn đề đánh bắt xa bờ còn tồn đọng nhiều vấn đề trong việc xác định các ngư trường, cơ sở vật chất khai thác cũng như điều tra nguồn lợi. Vấn đề tàu thuyền đánh bắt đang là nỗi lo thường trực không đảm bảo an toàn cho cho ngư dân cũng như khó đạt được chất lượng, công suất cao nhất để mở rộng diện tích đánh bắt xa bờ. Mặt khác các hệ thống cơ sở hạ tầng như bến cá, chợ cá đều chưa đáp ứng được nhu cầu đánh bắt quy mô lớn.

– Chưa áp dụng công nghệ tiên tiến

Vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam vùng biển còn gặp nhiều khó khăn một phần bắt nguồn từ trình độ dân trí thấp dẫn đến chuyển đổi cơ cấu các vùng ven biển khá chậm. Trước đây các ngành kinh tế biển chưa thật sự được chú trọng nên dẫn đến sự lạc hậu trong áp dụng công nghệ và phương pháp chế biển.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và nghiên cứu các giống thủy sản mang giá trị kinh tế cao chỉ mới được bước đầu áp dụng còn gặp nhiều lúng túng. Một trong số đó là áp dụng thành tựu khoa học quốc tế vào sản xuất con giống và công tác phòng trị bệnh còn yếu khiến hiệu quả sản xuất hạn chế.

– Trình độ dân trí thấp

Đứng trước sự cạnh tranh trong quá trình hội nhập, quá trình này thúc đẩy ngư dân tham gia đánh bắt, khai thác nguồn lợi biển nhưng không có kế hoạch. Chính điều này đã tạo nên khó khăn cho công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

– Điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt

Hoạt động sản xuất thủy sản còn mang tính tự túc, kết hợp với công nghệ sản xuất thô sơ, các sản phẩm tạo ra chưa đạt chất lượng về sản phẩm. Khó khăn do các điều kiện địa hình và thủy vực cũng góp phần làm ngư dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình đánh bắt. Đặc biệt hàng năm, thiên tai như bão lũ càn quét khiến cuộc sống của người dân còn vất vả bấp bênh. Đây cũng chính là yếu tố khiến nhà nước khó có thể tập trung hóa các hoạt động sản xuất.

kinh tế Việt Nam
Khó khăn trong phát triển kinh tế biển tại Việt Nam

Xem thêm:

2. Nỗ lực của chính phủ trong phát triển kinh tế Việt Nam

Thế kỷ XXI được xem là thời đại phát triển kinh tế biển của nhiều quốc gia. Tiêu chí để kinh tế biển phát triển vững mạnh gồm 3 yếu tố mạnh về khoa học biển, mạnh về kinh tế biển, và mạnh về thực lực quản lý tổng hợp biển. Để đẩy mạnh được những khía cạnh này, Việt Nam đã và đang nỗ lực để vực dậy nền kinh tế biển.

Đảng và nhà nước nhận thức được tầm ảnh hưởng của kinh tế biển đối với nền kinh tế việt nam. Quyết tâm này đã được thể hiện trong việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X thông qua Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Nghị quyết đã xác định được mục tiêu của Việt Nam đến năm 2020. Theo như Nghị Quyết, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia mạnh về kinh tế, thu được nguồn lợi to lớn từ biển cũng như tận dụng mọi tiềm năng từ biển. Được biết chủ trương của chính phủ là phát triển các ngành nghề biển một cách toàn diện, hiện đại và phong phú từ đó đẩy nhanh tốc độ, xây dựng nền tảng bền vững để mang lại hiệu quả về lâu dài.

Để thực hiện được điều này, đảng và nhà nước cần quán triệt tư tưởng về vị trí và vai trò của biển đối với nền kinh tế việt nam và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vấn đề đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế đang được tích cực đẩy mạnh.

kinh tế Việt Nam
Nỗ lực của chính phủ trong phát triển kinh tế Việt Nam

Song song với các hoạt động phát triển kinh tế việt nam là quá trình hoàn thiện khung pháp lý về biển và các vùng ven biển. Chủ trương tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trên biển đã và đang được thực hiện. Hi vọng rằng trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ biến kinh tế biển thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước.  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây