Luật doanh nghiệp mới nhất 2014 và những điểm sửa đổi, bổ sung

0
911

Tính đến thời điểm hiện tại, luật doanh nghiệp mới nhất hiện hành là luật doanh nghiệp năm 2014. Được biết luật chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2015. Bạn đã biết những điểm đổi mới quan trọng của luật doanh nghiệp 2014 hay chưa?

Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2014 ra đời là một giải pháp mới giúp cải thiện vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp bảo đảm tính an toàn hơn. Từ đó thu hút vốn đầu tư vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Luật doanh nghiệp 2014 là sự kế thừa và khắc phục hạn chế của Luật Doanh nghiệp 1999 và Luật Doanh nghiệp 2005.

Luật đã có những quy định mới góp phần mang lại môi trường kinh doanh hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp. Dưới đây là những thay đổi đáng kể của luật Doanh nghiệp 2014.

1. Luật Doanh Nghiệp Mới quy định về đăng ký giấy phép thành lập doanh nghiệp

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp mới nhất, thời hạn để các cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ của các loại tài liệu sau được rút ngắn từ 5 ngày làm việc còn 3 ngày làm việc.

– Hồ sơ đăng ký thành lập công ty

– Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp.

luật doanh nghiệp
Đăng ký giấy phép thành lập doanh nghiệp

2. Nội dung GCN đăng ký thành lập doanh nghiệp trong Luật Doanh Nghiệp mới nhất

Số lượng nội dung chính trong giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp được giảm bớt. Cụ thể nội dung được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được giảm còn 4 nội dung chính. Trong khí đó, đối với luật doanh nghiệp 2005, số lượng nội dung chính trong giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp lên đến 10 nội dung chính.

4 nội dung chính của nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

– Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

– Thông tin chi tiết nhân thân của cá nhân là chủ thành lập công ty tư nhân, thành viên hợp danh, thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật và thông tin của thành viên tổ chức.

– Vốn điều lệ của doanh nghiệp

Xem thêm:

3. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2014 mới nhất, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Số lượng cụ thể, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp được quy định bởi điều lệ của doanh nghiệp.

Theo luật, doanh nghiệp phải có ít nhất 1 người đại diện theo pháp luật, người này phải cư trú tại Việt Nam. Đồng thời người đó còn phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác trong trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Nói cách khác, số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ được quy định cụ thể tại điều lệ công ty. Đây là một điểm mới của luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong cơ hội kinh doanh thông qua các đại diện theo pháp luật.

Đối với trường hợp sáp nhập công ty, luật không yêu cầu về loại công ty để thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách. Đồng thời luật cũng quy định rõ ràng về thủ tục, trình tự sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp và quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp.

4. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp mới nhất chỉ quy định 5 trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nói cách khác luật mới đã giảm 3 trường hợp so với 8 trường hợp của luật cũ.

luật doanh nghiệp
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trên đây là một số điểm mới của luật doanh nghiệp mới nhất năm 2014. Sự thay đổi của luật đã tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển dễ dàng hơn từ đó tiến tới mục đích cao hơn là phát triển kinh tế nước nhà. Trong thời gian tới Luật doanh nghiệp 2020 chuẩn bị được ban hành mang lại càng nhiều đổi mới hơn trong tương lai. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây